Klassisk Smørbukk er like aktuell som før

Nyutgjevingar av fem klassiske Smørbukk-julehefte frå 1940-talet. 
Bestill Smørbukk-samlinga her.

Klassiske Smørbukk-julehefte frå 1940-talet nyutgjevne av Norsk Barneblad. Vert selde som pakke med fem ulike hefte.